Felanmälan Garantiärenden

Trasig vitvara? Läs här

 

Obs!
Är felet akut så vidta åtgärder så att skadan inte förvärras!