Vi vill påminna om att lämna in skrivelser kring förändringar till styrelsen. Lämna skriftligt till någon av oss i styrelsen, så ger vi återkoppling då vi tittat på ärendet på styrelsemötet. 

Brf Glaset2019-05-28

 

 

Hej Alla Medlemmar i Brf Glaset!

Vi senaste styrelsemötet kom en fråga angående förändringar lgh och planteringar i gemensamma ytor.

Styrelsen hänvisar till stadgarna.

29§

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

På mark som ingår i upplåtelsen samt på eller i anslutning till lägenhetens utsida får bostadsrättshavaren utföra eller uppsätta arrangemang av permanent natur endast om så sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller styrelsens godkännande.

 

Vi i styrelsen anser att det är viktigt att vår Brf har en enhetlig och trivsam miljö, det är därför viktigt att alla får skapa och ge utlopp för sina intressen.

För att uppnå detta ska styrelsen informeras av projekt/förändringar som planeras. Styrelsen tar ställning och beslutar i ärendet.

 

Information/skrivelsen lämnas till Ordf  KristinaÖstman 2C , vice ord Göran Olsson 2A eller sekreterare Emelie Algottson 8A.

 

Styrelsen Brf Glaset / Kristina

 

Filgränd planeras för ombyggnation. Ombyggnationen är under upphandling och kommer påbörjad senare under hösten 2019. Om det finns frågor kring ombyggnationen kan man kontakta Gunnar Teglund vid Umeå kommun, Gator och parker på telefon 

070-340 14 57 eller via mail

På framsidan av radhusens femrummare finns det i mitten vid varje radhuslänga stuprör. Dessa behöver vi hjälpas åt att kolla och tömma på barr och dylikt. För att tömma så drar man röret uppåt och skruvar lite lätt så att man kommer åt och kan plocka bort barr, löv etc så att vattnet sedan kan rinna undan som det ska. 

Både lägenheter och radhus har ett ventilationsskåp som reglerar luften i bostaden. Dessa har ett filter som behöver bytas kontinuerligt. Systemet signalerar då bytet kommer behöva göras. 

Styrelsen har beställt filter från Riksbyggen till samtliga bostäder som kommer att skickas till oss. Då vi fått filter kan Riksbyggen hjälpa till med bytet och reglera så att inomhusluften blir bra.

Vi kommer återkoppla vidare då filtren kommit till oss och det går bra att hämta dem. 

Det har uppmärksammats att bilar som kör ut/in från området stundtals har ganska hög hastighet. Styrelsen undersöker om det går att köpa in ett fartgupp för kommande vår.

Ni som har barn som är ute och leker själv, prata gärna med dem om hur viktigt det är att stå still då bilar kör förbi och att inte vara och leka där bilarna kör.