Vi vill påminna om att el-bilar som behöver laddas får inte laddas i de motorvärmarstolpar som finns på området. Kontakta styrelsen om du är i behov av att ladda ditt fordon. 

Kontakter och kablar som används vid motorvärmarstolpar ska tas in då de inte används, för att säkerhetsställa att inga barn eller djur skadas. 

Tack för att du hjälper till för vår gemensamma trivsel. 

Vi i styrelsen vill uppmana alla som får felmeddelanden eller krångel kring sin ventilation att anmäla detta till Riksbyggen. De sparar och dokumenterar allt gällande ventilation inför 2 års besiktningen. Det är viktigt och bra att det finns neddokumenterat, så vi kan lyfta detta då besiktning genomförs under våren. 

Tack, och god fortsättning på det nya året!

Mvh Styrelsen BRF Glaset 

Som ni säkert uppmärksammat har gatubelysningen på området slocknat. Det är anmält till Riksbyggen. 

Med vänlig hälsningar styrelsen 

KALLELSE TILL INFORMATIONSMÖTE

 

 

Medlemmarna i BFR Glaset kallas till informationsmöte

 

Datum: Torsdag 2019-10-10
Tid: kl.18.30

Plats: Ersboda Folkets Hus, restaurangen.

 

Ni är varmt välkomma till informationsmöte

Bostadsrättföreningen bjuder på kaffe/te och kaka.

 

 

Dagordning 

Torsdag den 10 oktober 2019.

 

§61. Mötets öppnande.

 

§62. Godkännande av dagordningen.

 

§63Val av justeringsmän att justera protokollet.

 

§64Fråga om kallelse till mötet blivit stadgeenligt utlyst regelrätt ordning.

 

§65Information från styrelsen.

Skärmtak för övervåning lgh och radhus fyror
Parkeringsplatser
Ventilation/filterbyten
Gemensamma ytor utomhus
Informationsfolder
Trivsel/trivselgrupp
Tider för kommande styrelsemöten

 

§66Övriga frågor.

 

§67Mötets avslutande.

 

 

 

Varmt välkomna!

Styrelsen BRF Glaset

Vi vill påminna om att lämna in skrivelser kring förändringar till styrelsen. Lämna skriftligt till någon av oss i styrelsen, så ger vi återkoppling då vi tittat på ärendet på styrelsemötet. 

Brf Glaset2019-05-28

 

 

Hej Alla Medlemmar i Brf Glaset!

Vi senaste styrelsemötet kom en fråga angående förändringar lgh och planteringar i gemensamma ytor.

Styrelsen hänvisar till stadgarna.

29§

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

På mark som ingår i upplåtelsen samt på eller i anslutning till lägenhetens utsida får bostadsrättshavaren utföra eller uppsätta arrangemang av permanent natur endast om så sker i enlighet med styrelsens anvisningar eller styrelsens godkännande.

 

Vi i styrelsen anser att det är viktigt att vår Brf har en enhetlig och trivsam miljö, det är därför viktigt att alla får skapa och ge utlopp för sina intressen.

För att uppnå detta ska styrelsen informeras av projekt/förändringar som planeras. Styrelsen tar ställning och beslutar i ärendet.

 

Information/skrivelsen lämnas till Ordf  KristinaÖstman 2C , vice ord Göran Olsson 2A eller sekreterare Emelie Algottson 8A.

 

Styrelsen Brf Glaset / Kristina