Icon representing an icon
Föreningens stadgar kan du ladda ned här

Skyldighet att känna till stadgar
Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. 

Ändring av stadgar
Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på stämman. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring. Medlemmar kan via motion till stämman föreslå ändringar till stadgar. Du bör dock sakligt kunna argumentera för för ändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen. Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring.