Kostnadskalkylen är budgeten för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår. Föreningens kostnadskalkyl är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Kalkylen är grunden för den Ekonomiska plan som sedan används som budget för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår.

Ladda ned


Icon representing an icon
    

Ekonomiskplan Brf Glaset i Umeå     

 

 

Aktuell månadsrapport för ekonomin, bostadsrättsföreningen Glaset: